Маммопластика - увеличение груди (без стоимости имплантата) (2 категория)
140 000