Наркоз "Севоран" 30 мин. начиная с 3-го часа (стоматология)
2 500