Липоабдоминопластика (живот, бока) (1 категория)
200 000