Маммопластика - увеличение груди (без стоимости имплантата) (3 категория)
150 000